ABIT NF8 BIOS download miễn phí (ver. 1.­7)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT NF8 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT NF8 (ver. 1.­7) RAR phát hành 2005.06.14.

File được download 0 lần và được xem 467 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị NF8
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 1.­7
Kích thước file 356 Kb
Loại file RAR
Phát hành 2005.06.14
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT NF8 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Correct the core voltage reading of Sempron 2600+ and 2800+.­ Add Sempron Rev.­E6 CPU support.­ BIOS compiled date: 06/­14/­2005

Driver Bo mạch chủ ABIT NF8 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: