ABIT AX8 BIOS download miễn phí (ver. 1.­4)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT AX8 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT AX8 (ver. 1.­4) ZIP phát hành 2006.01.09.

File được download 0 lần và được xem 3030 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị AX8
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 1.­4
Kích thước file 306 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2006.01.09
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT AX8 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Enhanced compatibility with certain storage cards.­ The "Temperature Monitor" adjusted function now works as intended.­ The POST screen now show correctly when ATI X1300 VGA card installed.­ BIOS compiled date: 01/­09/­2006

Driver Bo mạch chủ ABIT AX8 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: