ABIT AX8 BIOS download miễn phí (ver. 1.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT AX8 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT AX8 (ver. 1.­1) RAR phát hành 2005.04.20.

File được download 0 lần và được xem 2336 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị AX8
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 1.­1
Kích thước file 393 Kb
Loại file RAR
Phát hành 2005.04.20
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT AX8 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Add AMD Rev.­ E CPU support.­ Update VIA SATA RAID BIOS to V1.­20 USB mouse now works under DOS.­ BIOS compiled date: 04/­20/­2005

Driver Bo mạch chủ ABIT AX8 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: