ABIT KU8 BIOS download miễn phí (ver. 1.­4)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT KU8 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT KU8 (ver. 1.­4) RAR phát hành 2005.06.27.

File được download 3 lần và được xem 5995 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị KU8
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 1.­4
Kích thước file 351 Kb
Loại file RAR
Phát hành 2005.06.27
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT KU8 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Add new CPU support.­ HDD led now works as intended.­ BIOS compiled date: 06/­27/­2005

Driver Bo mạch chủ ABIT KU8 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: