ABIT KU8 Realtek Audio AC97 driver download miễn phí (ver. 3.­73a)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT KU8 Realtek Audio AC97 driver cho Bo mạch chủ.

Realtek Audio AC97 (ver. 3.­73a) EXECUTABLE SELF-EXTRACTING phát hành 1970.01.01.

File được download 0 lần và được xem 3589 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị KU8
Hệ điều hành Other, Windows XP 64bit
Phiên bản 3.­73a
Kích thước file 23.5 Mb
Loại file EXECUTABLE SELF-EXTRACTING
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT KU8 Realtek Audio AC97 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Realtek Audio AC97 Driver

Driver Bo mạch chủ ABIT KU8 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: