ABIT BD7 BIOS download miễn phí

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT BD7 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT BD7 ZIP phát hành 2001.12.03.

File được download 0 lần và được xem 4246 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị BD7
Hệ điều hành BIOS
Kích thước file 240 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2001.12.03
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT BD7 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Add" High Performance" option in " Load Optimized Defaults".­ "High Performance" option will use critical DDR memory timing settings to achieve high system performance,­ nevertheless,­ it may deviate the original settings from module SPD and cause system instability

Driver Bo mạch chủ ABIT BD7 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: