ABIT BD7 BIOS download miễn phí

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT BD7 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT BD7 ZIP phát hành 2001.11.06.

File được download 12 lần và được xem 6324 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị BD7
Hệ điều hành BIOS
Kích thước file 239 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2001.11.06
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT BD7 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
HPT 37x BIOS version 2.­0.­1024.­ The RAID function is for BD7-RAID only.­ This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected

Driver Bo mạch chủ ABIT BD7 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: