ABIT KV81 BIOS download miễn phí (ver. 1.­7)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT KV81 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT KV81 (ver. 1.­7) RAR phát hành 2005.07.26.

File được download 0 lần và được xem 587 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị KV81
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 1.­7
Kích thước file 393 Kb
Loại file RAR
Phát hành 2005.07.26
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT KV81 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Add Rev.­E6 CPU support.­ BIOS compiled date: 07/­26/­2005

Driver Bo mạch chủ ABIT KV81 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: