ABIT BD7 AC97 Codec for BD7 driver download miễn phí (ver. 2.­50)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT BD7 AC97 Codec for BD7 driver cho Bo mạch chủ.

AC97 Codec for BD7 (ver. 2.­50) EXECUTABLE SELF-EXTRACTING phát hành 2001.12.26.

File được download 2 lần và được xem 6041 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị BD7
Hệ điều hành Windows 95, Windows 98
Phiên bản 2.­50
Kích thước file 4.55 Mb
Loại file EXECUTABLE SELF-EXTRACTING
Phát hành 2001.12.26
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT BD7 AC97 Codec for BD7 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Realtek ALC200

Driver Bo mạch chủ ABIT BD7 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: