ABIT BG-72 INTEL Chipset driver download miễn phí (ver. v6.­3.­0.­1007)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT BG-72 INTEL Chipset driver cho Bo mạch chủ.

INTEL Chipset (ver. v6.­3.­0.­1007) ZIP phát hành 2005.03.25.

File được download 4 lần và được xem 2574 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị BG-72
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit
Phiên bản v6.­3.­0.­1007
Kích thước file 2.97 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2005.03.25
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT BG-72 INTEL Chipset driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
INTEL Chipset Driver for Windows 2000 /­ XP /­ 2003/­64bit

Driver Bo mạch chủ ABIT BG-72 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: