ABIT IC7-G Realtek Audio driver download miễn phí (ver. 6.­213)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT IC7-G Realtek Audio driver cho Bo mạch chủ.

Realtek Audio (ver. 6.­213) ZIP phát hành 2007.01.24.

File được download 2 lần và được xem 555 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị IC7-G
Hệ điều hành Windows Vista, Windows Vista 64-bit
Phiên bản 6.­213
Kích thước file 28.39 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2007.01.24
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT IC7-G Realtek Audio driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Realtek Audio Driver for Windows Vista 32bit /­ Vista 64bit

Driver Bo mạch chủ ABIT IC7-G phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: