ABIT KT7 BIOS download miễn phí

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT KT7 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT KT7 ZIP phát hành 2001.07.11.

File được download 0 lần và được xem 358 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị KT7
Hệ điều hành BIOS
Kích thước file 203 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2001.07.11
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT KT7 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Fine tune the register value of CPU driving strength to enhance the system stability.­ HPT 370 RAID BIOS version 1.­11.­0402.­ The RAID function is for KT7-RAID /­ KT7A-RAID only.­ This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.­

Driver Bo mạch chủ ABIT KT7 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: