ABIT AW8 BIOS download miễn phí (ver. 1.­7)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT AW8 BIOS cho Bo mạch chủ.

ABIT AW8 (ver. 1.­7) ZIP phát hành 2006.05.22.

File được download 0 lần và được xem 3466 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị AW8
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 1.­7
Kích thước file 388 Kb
Loại file ZIP
Phát hành 2006.05.22
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT AW8 BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Support Pentium EE 965.­ Fixed the issue that IDE HDDs may not be detected after clearing CMOS.­ Enhanced compatibility with Pentium 4 EE Processors.­ Enhanced compatibility with certain memories.­ BIOS compiled date: 05/­22/­2006

Driver Bo mạch chủ ABIT AW8 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: