ABIT IC7 INTEL Chipset driver download miễn phí (ver. 9.­0.­0.­1007)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ABIT IC7 INTEL Chipset driver cho Bo mạch chủ.

INTEL Chipset (ver. 9.­0.­0.­1007) ZIP phát hành 2008.11.07.

File được download 5 lần và được xem 5921 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ABIT
Thiết bị IC7
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit
Phiên bản 9.­0.­0.­1007
Kích thước file 2.18 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2008.11.07
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ABIT IC7 INTEL Chipset driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
INTEL Chipset Driver for Windows 2000 /­ XP /­ XP 64bit /­ 2003 /­ 2003 64bit /­ Vista 32bit /­ Vista 64bit

Driver Bo mạch chủ ABIT IC7 phổ biến:

Driver ABIT Bo mạch chủ phổ biến: